Piagam Pelanggan

Home » Piagam Pelanggan
  1. Meningkatkan tahap profesionalisme pegawai dan kakitangan.
  2.  Untuk menjadi persatuan wanita yang berdaya saing, berkualiti, berilmu, berkemahiran, berketerampilan dan bertaqwa supaya dapat menyumbang kepada pembangunan diri, keluarga dan masyarakat.
  3.  Memberi perkhidmatan dan layanan yang terbaik kepada ahli PUSPANITA dan pelanggan yang berurusan dengan PUSPANITA.
  4.  Memproses kad keahlian PUSPANITA dengan cepat.
  5.  Menyampaikan segala bentuk maklumat atau aktiviti dengan cepat ke setiap cawangan PUSPANITA kementerian dan negeri.
  6.  Mengeluarkan garis panduan mengenai keahlian PUSPANITA di cawangan kementerian atau negeri.
  7.  Mengadakan aktiviti yang melibatkan ahli PUSPANITA setiap tahun.
  8.  Mengemas-kini setiap maklumat dan aktiviti yang dijalankan di laman web PUSPANITA Kebangsaan.
  9.  Menyediakan perkhidmatan sewaan dewan, gelanggang dan penginapan yang terbaik dan memenuhi kehendak penyewa.
Scroll to Top